Welkom op de site over duurzaam bouwen in Limburg

Duurzaam is hot, steeds meer mensen en partijen zijn er mee bezig. De overheid maakt meer en strengere regelgeving met betrekking tot het energieverbruik van nieuwbouwwoningen. Steeds meer gezinnen worden zich bewust van hun energieverbruik en proberen dat te verminderen. Er wordt veel geschreven en gesproken over duurzaam bouwen. Maar hoe brengt u dat nu in de praktijk?

Op deze website willen wij u laten zien hoe u duurzaam kunt bouwen. Dit wordt gedaan aan de hand van een referentieproject in Limburg. Het betreft een vrijstaande nieuwbouwwoning onder moderne architectuur. Om het belang van duurzaam bouwen te benadrukken heeft de Provincie Limburg een deel van dit project gesubsidieerd.

Middels het referentieproject laten we u zien wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot duurzaam bouwen. Waar u bij het ontwerp van uw woning rekening mee dient te houden. Welke duurzame keuzes u kunt maken ten aanzien van materialen en technische installaties. En belangrijker misschien nog wel: duurzaam bouwen hoeft helemaal niet ten koste te gaan van het wooncomfort. Energiezuinig en woongenot gaan hand in hand!

Meer informatie over de gemaakte duurzame keuzes bij het ontwerp vindt u in het menu onder Het bouwkundig ontwerp, een toelichting op de installatie technische keuzes vindt u onder het kopje Het technisch ontwerp. Onder het menu-item Duurzame keuzes worden deze keuzes verder toegelicht. De actuele stand van zaken met betrekking tot het project vindt u bij Volg het project. Een overzicht van de bedrijven die dit project mede mogelijk gemaakt hebben vindt u onder Partners. Als u meer informatie wenst over duurzaam bouwen, neem dan contact met ons op.

Initiatiefnemers van dit project:

Kessels Installaties B.V. - De natuur levert energie, wij de systemen! Adriaens Bouwkunst Dit project is mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg