De gekozen energiezuinige installaties

Bij het ontwerp van de woning is rekening gehouden met een aantal duurzame keuzes. Keuzes om het energieverbruik van de woning te verlagen en het wooncomfort te verhogen. Hieronder zullen we toelichten welke vormen van duurzame energie gekozen zijn en waarom:

Brine/Water Warmtepomp met gesloten bronsysteem

Voor de verwarming van de woning en het warm tapwater is gekozen voor een warmtepomp. In vergelijking met een traditionele CV-Ketel is het rendement van een warmtepomp veel hoger. Dit komt omdat een warmtepomp een groot deel (+/- 80%) van de benodigde energie voor de verwarming van de woning haalt uit een duurzame energiebron zoals de bodem of de buitenlucht. In dit project is gekozen voor een warmtepomp die de energie uit de bodem haalt middels een gesloten bronsysteem. Voor dit systeem is gekozen omdat het rendement dan hoger is. Bijkomend voordeel van een warmtepomp is dat dit systeem in de zomer ook ingezet kan worden om de woning te koelen. Een energieonzuinige airco is dus overbodig. Meer informatie over warmtepompen en bronsystemen vindt u links in het menu onder Duurzame keuzes.

Vloer- en wandverwarming

Een warmtepomp heeft het beste rendement in combinatie met een laagtemperatuur verwarmingssysteem. Vloer- en wandverwarming is zo'n systeem. In tegenstelling tot radiatoren hoeft bij een laagtemperatuur verwarmingssysteem het water maar opgewarmd te worden tot 30-35 graden, terwijl bij een traditionele radiator het water opgewarmd moet worden tot 80 graden. Daarnaast is het comfort van vloer- en wandverwarming hoger. Immer is de warmte veel geleidelijker verdeeld door de woning in tegenstelling tot een radiator waar de warmte geconcentreerd wordt op een plaats. Ook het feit dat de vloer niet koud aanvoelt is comfort verhogend.

Betonkernactivering

In de zomer dient de woning gekoeld te worden, daar is een afgiftesysteem voor nodig. Daarvoor zou bijvoorbeeld de vloerverwarming gebruikt kunnen worden, echter heeft dat enkele nadelen. Het gebruik van de vloerverwarming voor koeling betekent namelijk dat de vloer in de zomer koud aanvoelt. Daarnaast is de ervaring van de koeling niet optimaal, omdat koude lucht zwaarder is dan warme lucht, de kou blijft dus beneden bij de grond. Daarom is in dit project gekozen voor betonkernactivering. In het kort komt dit er op neer dat er een tweede vloerverwarmingcircuit gelegd wordt, alleen dan in het plafond. Dit circuit wordt alleen gebruikt voor de koeling van de woning in de zomer. Voordeel is dat de vloer minder koud zal gaan aanvoelen. Daarnaast zal er een natuurlijke circulatie ontstaat van koudere lucht doordat de warme lucht opstijgt en bij het plafond afkoelt waardoor het weer naar beneden daalt. Meer informatie over betonkernactivering vindt u hier.

WTW-systeem met bypass

Nieuwbouwwoningen zijn tegenwoordig uitstekend geisoleerd, zo goed zelfs dat ventilatie noodzakelijk is. Ventilatie kan op verschillende manieren geregeld worden, zoals middels een mechanisch ventilatie systeem. Het nadeel van mechnische ventilatie is echter dat bij een lage buitentemperatuur dit zorgt voor tocht en bovendien leidt tot een hoger energieverbruik. De aangezogen lucht van buiten is namelijk veel kouder dan de lucht in de woning. Een ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW) werkt beter, energiezuiniger en comfortabeler. Omdat het de lucht die de woning inkomt verwarmt middels de lucht die de woning verlaat. Dit heeft een positief effect op het energieverbruik. In dit project is daarom gekozen voor een WTW-systeem met bypass. De bypass zorgt er voor dat bij warm weer de woning ‘s nachts geventileerd wordt met naar verhouding koele buitenlucht. Er wordt dan automatisch geen warmte van de binnenlucht aan de koele buitenlucht overgedragen. Overdag zal de buitenlucht enigszins worden afgekoeld door de koelere binnenlucht. Meer informatie over warmteteruwinning vindt u hier.

PV Zonnepanelen

Er zijn twee soorten zonnepanelen. Zonnecollectoren die water verwarmen door de warmte van de zon én PV-zonnepanelen die electriciteit opwekken uit het licht van de zon. Bij dit project is gekozen voor PV-panelen (van het Engelse 'Photo-Voltaic'). Voor deze vorm is gekozen gezien het energieverbruik van de woning op basis van de andere gekozen installaties. Deze verbruiken namelijk allemaal electriciteit (en geen gas of olie). Door het plaatsen van PV-panelen wordt dus een deel van de benodigde electriciteit van de woning teruggewonnen uit het zonlicht. Wanneer voldoende panelen geplaatst worden is het zelfs mogelijk om de woning energieneutraal te laten zijn, dan wekken de panelen alle energie op die de woning verbruikt. Meer informatie over zonnepanelen vindt u hier.

Triple beglazing

Het ontwerp van de woning bevat veel glas en glazen puien. Normaal dubbelglas isoleert minder goed dan bijvoorbeeld een spouwmuur. In dit project is daarom gekozen voor Triple beglazing, dit is zoals de naam al doet vermoeden driedubbel glas. De isolatiewaarde van dit glas is veel hoger (35%) dan van bijvoorbeeld HR++ glas. Voordeel is dat het energieverbruik van de woning daalt en de geluidsisolatie beter is. Daarnaast is de omgevingstemperatuur aangenamer, daar waar je bij normale beglazing altijd een koude trek hebt bij de ramen is dit bij Triple beglazing veel minder. Meer informatie over Triple beglazing vindt u hier.

Initiatiefnemers van dit project:

Kessels Installaties B.V. - De natuur levert energie, wij de systemen! Adriaens Bouwkunst Dit project is mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg