Duurzaam ontwerpen

Jos Adriaens - ArchitectBij duurzaam ontwerpen en bouwen letten we op:

  • De lange levensduur van het bouwwerk en milieuvriendelijkheid van de gebruikte bouwmaterialen.
  • Het energieverbuik.

In onderstaande tekst verduidelijken we hoe een duurzaam ontwerp een gunstige invloed heeft op het energieverbruik en hoe duurzaam ontwerpen kan samengaan met het moderne bouwen en gewenste kwaliteiten zoals comfort, licht en ruimtelijkheid.

Hoofdlijnen voor een energievriendelijk ontwerp

Om op verbruik en kosten van energie te besparen kunnen we een aantal maatregelen nemen. Op de eerste plaats kunnen we duurzame energie gebruiken, verkregen d.m.v. bijvoorbeeld warmtepompen, zonnecellen en zonnecollectoren, windmolens enz. Deze maatregelen worden in het hoofdstuk Technisch ontwerp op deze site toegelicht. Op de tweede plaats kunnen we het verbruik van energie beperken door duurzaam te ontwerpen en te bouwen. Hoofduitgangspunten voor een duurzaam ontwerp:

  • Compact bouwen. Een compact gebouw heeft een minder groot oppervlak en dus minder warmteverlies.
  • Dakvlakken en gevels zodanig ontwerpen dat er zonnecollectoren en/of zonnecellen op de, bij voorkeur, zuidgevel kunnen worden geplaatst.
  • Gebruik maken van passieve zonnewarmte door glasoppervlak. In de winter met laagstaande zon kan men in ons klimaat gebruiken maken van warmte van de zon door glasoppervlak. In de zomer zal juist zonwering op de glasvlakken gewenst zijn.
  • Ruimten comfortabel ontwerpen. Bijv. hoge ruimten met glasvlakken zijn moeilijker te verwarmen. In de winter treedt bij grote glasvlakken vaak koudeval op. Indien een hoge ruimte met veel glas is gewenst, is het beter deze ruimte te gebruiken als bijvoorbeeld een hal of secundaire ruimte, in plaats van bijv. zithoek waar veel comfort gewenst wordt.
  • Ook het toepassen van een hal en tochtportaal heeft een gunstige invloed. In het ontwerp rekening houden met een logische routing en opeenvolging van ruimten.
  • Hoogwaardig isoleren. Gebruik maken van isolatiematerialen met een hoge Rc-waarde, om het energieverlies zoveel mogelijk te beperken.
  • Ventileren met warmte-terugwin.

Duurzaam ontwerpen in detail

Het ontwerp wordt in overleg met de opdrachtgever bepaald. Alle hoofduitgangspunten met betrekking tot duurzaam ontwerpen worden onder de aandacht gebracht om tot een zo duurzaam en comfortabel mogelijk ontwerp te komen. Het spreekt voor zich dat dit dient samen te gaan met andere kwaliteiten van het ontwerp zoals uitzicht, optimaal gebruik maken van de situatie en de gewenste vormgeving en uitstraling van het project. Een groot deel van hetenergieverbruik wordt bepaald door de toegepaste isolatie. Om een bouwvergunning te verkrijgen dient men te voldoen aan de eisen voor isolatie die door de overheid worden gesteld. Deze worden getoetst in een Epc, energie-prestatie berekening. Isolatie waarden voor woningen zijn momenteel een RC-waarde van 3,5 voor wanden, vloeren en daken. Voor glas kan HR isolerend dubbelglas worden gebruikt. Het heeft de voorkeur om hoogwaardiger te isoleren dan de gestelde eisen, en RC-waarden van 5,0 of nog hoger en bijvoorbeeld triple isolerend glas toe te passen, om het warmteverlies nog meer te beperken. Indien er wordt verwarmd met aardwarmte gecombineerd met wand en vloerverwarming, wordt er vaak gebruikt gemaakt van lage temperatuur verwarming. Door extra te isoleren kan men dan installaties met een lagere capaciteit toepassen, en dus gunstiger in de aanschaf.

Bij extra isoleren ontstaat het gevaar voor (over)verwarming in de zomer. Extra zonwering zal dan wenselijk zijn. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van screens of rolluiken. Ook zonweringen in de vorm van overstekken kunnen in het ontwerp worden opgenomen. Koeling kan worden verzorgd door koelwater in het vloer en wandverwarming stelsel, of door middel van betonkernactivering. Ook airco is een optie en extra aantrekkelijk indien de energie kan worden geleverd door zonnecellen.

Opgesteld door Jos Adriaens, oktober 2010

Kavel en zonnestudie

Inventariserende schetsen

Schetsontwerp Adriaens Bouwkunst Schetsontwerp Adriaens Bouwkunst
Schetsontwerp Adriaens Bouwkunst Schetsontwerp Adriaens Bouwkunst

Schetsuitwerkingen

Uitwerking begane grond - Adriaens Bouwkunst Uitwerking verdieping - Adriaens Bouwkunst

Maquette

Maquette vooraanzicht - Adriaens Bouwkunst Maquette zijaanzicht - Adriaens Bouwkunst
Maquette vooraanzicht - Adriaens Bouwkunst  

Autocad

Autocad tekening begane grond Autocad tekening verdieping
Autocad tekening zolder  

 Het eindresultaat

 Het eindresultaat: duurzame woning limburg

Initiatiefnemers van dit project:

Kessels Installaties B.V. - De natuur levert energie, wij de systemen! Adriaens Bouwkunst Dit project is mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg