Betonkernactivering voor een comfortabel klimaat

Betonkernactivering is een duurzaam alternatief voor conventionele klimaatinstallaties zoals airco-systemen en topkoelingsinstallaties. De toepassing is met name geschikt om in de zomermaanden een behaaglijk binnenklimaat te creeëren in combinatie met een laag energiegebruik. Uit onderzoek van de Technische Universiteit Eindhoven blijkt dat de toepassing van betonkernactivering een besparing oplevert op het energiegebruik van 35,8% en op de energiekosten van 39%.

Detailtekening BetonkernactiveringBij betonkernactivering worden watervoerende leidingen in de bouwkundige constructie van plafonds en vloeren opgenomen. Anders dan bij bijvoorbeeld vloerverwarming worden de leidingen niet in de afsmeerlaag van vloeren opgenomen, maar worden de leidingen in de betonconstructie opgenomen (zie figuur). Hierdoor wordt thermische energie opgeslagen in de gebouwmassa. Dit levert een belangrijk voordeel voor de koeling van het pand, omdat de warmte tijdelijk in de voorgekoelde gebouwmassa kan worden opgeslagen, waar het op een later tijdstip kan worden afgevoerd. Hierdoor wordt de koellast over een langere tijd verdeeld en kan de piekbelasting worden gereduceerd.

Principe van betonkernactivering

Aangename koeling en verwarming

Voor de koeling van de woning zou ook het vloerverwarmingscircuit gebruikt kunnen worden, echter heeft dat enkele nadelen. Het gebruik van de vloerverwarming voor koeling betekent namelijk dat de vloer in de zomer koud aanvoelt. Daarnaast is de ervaring van de koeling niet optimaal, omdat koele lucht zwaarder is dan warme lucht, de koele lucht blijft dus beneden bij de grond. Daarom is in dit project gekozen voor betonkernactivering. In het kort komt dit er op neer dat er een tweede vloerverwarmingcircuit gelegd wordt, alleen dan in het plafond. Dit circuit wordt alleen gebruikt voor de koeling van de woning in de zomer. Voordeel is dat de vloer minder koud zal gaan aanvoelen. Daarnaast zal er een natuurlijke circulatie ontstaat van koudere lucht doordat de warme lucht opstijgt en bij het plafond afkoelt waardoor het weer naar beneden daalt. In de koude periodes werkt dit principe andersom: de vloerverwarming verwarmt de woning, de warme lucht stijgt. E.e.a. wordt in de tekening hiernaast geïllustreerd, klik op de tekening om deze te vergroten.

Betonkernactivering in combinatie met een warmtepomp

Toepassing van betonkernactivering in combinatie met een warmtepomp heeft aanvullende voordelen. Daar waar een warmtepomp in koude periodes warmte onttrekt aan de bron in de bodem kan door middel van betonkernactivering de bron in de warme periodes opgewarmd worden. Dit gebeurt doordat de relatief koude bron in de warme periode gebruikt wordt om de woning te koelen, daardoor warmt de bron dus op. Deze warmte wordt in de grond opgeslagen en kan dan in de koude periodes gebruikt worden om de woning te verwarmen. Betonkernactivering draagt er dus aan bij om de bron in optimale conditie te houden.

Toepassing in dit project

In dit project wordt betonkernactivering toegepast in combinatie met een warmtepomp. Klik hier voor foto's van de betonkernactivering die in dit project op de 1e verdiepingsvloer gelegd is.

Meer informatie over betonkernactivering

Bent u geïnteresseerd in betonkernactivering en wilt u weten of dit voor uw situatie interessant kan zijn? Neem dan contact op met Jan Kessels, jan@kessels-installaties.nl of telefonisch: 0495-631224.

Initiatiefnemers van dit project:

Kessels Installaties B.V. - De natuur levert energie, wij de systemen! Adriaens Bouwkunst Dit project is mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg