Bronsysteem om energie uit de bodem te halen

De warmtepompinstallatie heeft een duurzame bron nodig waaruit de energie gehaald wordt. Bij dit project is gekozen voor een gesloten bronsysteem van Duratherm. Dit is een verticale bodemwarmtewisselaar systeem dat bestaat uit meerdere bodemwarmtewisselaars. Zowel het ontwerp als de kwaliteit van dit systeem is er op gericht een duurzaam energiesysteem te realiseren met een te verwachten levensduur van meer dan 50 jaar.

Een gesloten bronsysteem werkt op basis van circuleren. Er wordt een dubbele U-wisselaar in een geboorde bron aangebracht. Het bodemsysteem wordt gevuld met een antivries middel (glycol).

Wanneer het water-antivries mengsel opgewarmd door de bodem naar boven komt stroomt dit naar de warmtepomp. De warmtepomp zet deze warmte om naar een watertemperatuur van zo'n 35 graden Celsius die gebruikt wordt voor vloer-/wandverwarming. Bij terugkomst in de warmtepomp is het water afgekoeld naar 25 graden Celsius. Vervolgens wordt het door de warmtepomp afgekoelde water-antivries mengsel getransporteerd naar het bodemsysteem. Het proces begint dan weer opnieuw.

In de zomer kan het aardwarmte systeem passief (zonder tussenkomst van de warmtepomp) het gebouw koelen. Dit is niet alleen een zeer voordelige manier om te koelen maar is ook gunstig voor de EPC berekening van het gebouw.

Boorplan voor de duurzame bronAfhankelijk van de benodigde capaciteit voor de verwarming van de woning wordt het benodigde aantal bronnen bepaald. In dit geval zijn er vier bronnen nodig. Alvorens gestart wordt met het boren van de bronnen stelt het boorbedrijf een boorplan op (druk op de afbeelding voor een vergroting). Op de kaveltekening wordt aangegeven op welke plaatsen de bronnen geboord worden. Het is van belang dat de bronnen ver genoeg uit elkaar liggen voor een optimaal rendement. Afhankelijk van de ondergrond worden de bronnen dieper of ondieper geboord. Bij dit project wordt geboord tot een diepte van 50 tot 60 meter.

De boorwerkzaamheden zijn inmiddels uitgevoerd, klik hier voor enkele foto‘s van de boringen.

Initiatiefnemers van dit project:

Kessels Installaties B.V. - De natuur levert energie, wij de systemen! Adriaens Bouwkunst Dit project is mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg