Warmteterugwinning via gebalanceerde ventilatie

Doordat nieuwbouwwoningen tegenwoordig uitstekend geisoleerd zijn is actieve ventilatie noodzakelijk. Ventilatie kan op verschillende manieren geregeld worden, zoals middels een mechanisch ventilatie systeem. Het nadeel van mechnische ventilatie is echter dat bij een lage buitentemperatuur dit zorgt voor tocht en bovendien leidt tot een hoger energieverbruik. De aangezogen lucht van buiten is namelijk veel kouder dan de lucht in de woning, waardoor de stookkosten stijgen.

Werking WTW-systeemDe werking van een WTW-systeem

Een ventilatiesysteem met warmteterugwinning (WTW) werkt beter, energiezuiniger en comfortabeler dan traditionele mechanische ventilatie. Omdat het de lucht die de woning inkomt verwarmt middels de lucht die de woning verlaat. Op diverse plaatsen in de woning (vaak in de badkamer, toilet en de keuken) vindt afzuiging plaats (zie ook blauw leidingen in de figuur). De warme lucht die afgezogen wordt verlaat de woning via het WTW-systeem (grijze leiding), daar wordt de warme lucht langs de ingaande lucht (groene leiding) geleid zodat deze opgewarmd wordt. De opgewarmde lucht die de woning inkomt wordt vervolgens de woning ingeblazen in veelal de woon- en slaapkamers (rode leidingen). De moderne WTW-systemen hebben een rendement va 95%, wat betekent dat maar 95% van de warmte die de woning verlaat hergebruikt wordt voor verwarming van de ingeblazen lucht. Er gaat dus maar 5% verloren. Dit heeft daardoor een positief effect op het energieverbruik en daardoor op de energieprestatiecoefficient (EPC). Om een extra groot rendement te krijgen is in dit project gekozen om de aanzuiging niet via het dak te laten verlopen, maar via een leiding door de grond. Dit zorgt voor extra voorverwarming van de lucht in de winter en extra koeling in de zomer.

Werking WTW-systeem met BypassWTW-systeem met Bypass

In dit project is gekozen voor een WTW-systeem met bypass. De bypass zorgt er voor dat bij warm weer de woning ‘s nachts geventileerd wordt met naar verhouding koelere buitenlucht. Er wordt dan automatisch geen warmte van de binnenlucht aan de koele buitenlucht overgedragen (de warmteterugwinning wordt dus overgeslagen). Dit zorgt ervoor dat de woning in de warme periodes 's nachts dus gekoeld wordt. Overdag wordt de warmteterugwinning weer ingeschakeld, daardoor zal de buitenlucht die de woning ingeblazen wordt weer enigszins worden afgekoeld door de koelere binnenlucht. Dat zorgt voor een confortabeler klimaat.

Gehorigheid van een ventilatiesysteem

Er doen zich negatieve verhalen voor over de inzet van verschillende vormen van ventilatiesystemen. Zo zouden ventilatiesystemen gehorig zijn. Bij een juist ontwerp van uw installatie is dit te voorkomen. De gehorigheid van het systeem is afhankelijk van de gekozen WTW-unit en het kanelensysteem. Tegenwoordig zijn er WTW-units op de markt die weinig geluid maken. Ook het kanalensysteem draagt bij aan de gehorigheid. Traditionele zinken kanalen zijn veel gevoeliger voor het doorgeven van geluid dan bijvoorbeeld nieuwe kunststof systemen. In dit project is daarom gekozen voor kunststof kanelen, om zo een demping van het geluid te realiseren (zie de dikke rode en blauwe leidingen).

Meer informatie over warmteterugwinning met Bypass

Bent u geïnteresseerd in warmteterugwinning en wilt u weten of dit voor uw situatie interessant kan zijn? Neem dan contact op met Jan Kessels, jan@kessels-installaties.nl of telefonisch: 0495-631224.

Initiatiefnemers van dit project:

Kessels Installaties B.V. - De natuur levert energie, wij de systemen! Adriaens Bouwkunst Dit project is mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg