Elektrische energie opwekken met zonnepanelen

Zonnepanelen zijn opgebouwd uit zonnecellen. Deze zonnecellen zetten zonlicht om in gelijkstroom. Een omvormer zorgt er voor dat de gelijkstroom wordt omgezet in wisselstroom zodat deze gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld elektrische apparaten.

Studie naar plaatsing zonnepanelenDe opbrengst van de zonnepanelen is afhankelijk van meerdere factoren. De panelen worden in dit project op een zodanige wijze geplaatst, dat de opbrengst het hoogste is. Er wordt rekening gehouden met:

  • De hellingshoek. Doordat de zonnepanelen geplaatst worden op een plat dak is het mogelijk de hellingshoek zelf te bepalen. Gekozen is voor een hellingshoek van 35 graden omdat dan de opbrengst het grootst is.
  • Zijwaartse hoek. Doordat de zonnepanelen geplaatst worden op een plat dak is het mogelijk zelf te bepalen in welke windrichting de panelen geplaatst worden. Gekozen is de panelen richting het zuiden te plaatsen, met een oriëntatie van 5° west t.o.v. het zuiden. Dit heeft de beste opbrengst.
  • Eventuele belemmeringen. Bomen, naastliggende woningen en mogelijke toekomstige bebouwing kunnen er voor zorgen dat er minder zonlicht op de zonnepanelen valt. De zonnepanelen worden daarom zo hoog mogelijk op het dak geplaatst.

Daarnaast is de opbrengst afhankelijk van het weer. Hoewel ook bij bewolkt weer, zonlicht kan worden opgevangen, is de opbrengst bij helder weer groter. Ook de temperatuur speelt een rol. Bij lagere temperaturen geleiden materialen beter, waardoor de opbrengst hoger is bij even helder weer.

Meer informatie over zonnepanelen

Bent u geïnteresseerd in zonnepanelen en wilt u weten of dit voor uw situatie interessant kan zijn? Neem dan contact op met Jan Kessels, jan@kessels-installaties.nl of telefonisch: 0495-631224.

Initiatiefnemers van dit project:

Kessels Installaties B.V. - De natuur levert energie, wij de systemen! Adriaens Bouwkunst Dit project is mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg