Bouwrijp maken

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht.

De gemeente maakt de grond bouwrijp, dit houdt in dat de riolering, infiltratie van het regenwater, de nutsvoorzieningen en de wegen aangelegd worden.

Initiatiefnemers van dit project:

Kessels Installaties B.V. - De natuur levert energie, wij de systemen! Adriaens Bouwkunst Dit project is mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg