Fundering

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht.

Nadat het te bebouwen oppervlak afgegraven is en aangevuld met gele zand wordt de fundering gegraven. Hieronder ziet u waar de fundering gaat komen.

 

Als de fundering uitgegraven is wordt er plastic ingelegd en wapaningsnetten alvorens er beton in gestort wordt.

Uiteindelijk komt daar dan de beton in en is de fundering gestort, vervolgens moet de fundering aan peil gemetseld worden.

Initiatiefnemers van dit project:

Kessels Installaties B.V. - De natuur levert energie, wij de systemen! Adriaens Bouwkunst Dit project is mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg