Aansluiting riolering op gemeente riool

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht.

Eerst wordt alles uitgegraven:

Daarna worden de leidingen gelegd en aangesloten op de controleputten van de Gemeente. Bruin is de vuilwaterafvoer (VWA) en groen de regenwaterafvoer (HWA):

Initiatiefnemers van dit project:

Kessels Installaties B.V. - De natuur levert energie, wij de systemen! Adriaens Bouwkunst Dit project is mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg