Plaatsing WTW-Unit

Klik hier om terug te gaan naar het overzicht.

Een warmteterugwinunit (afkorting WTW) is een apparaat dat zorgt voor balansventilatie met warmteterugwinning. Balansventilatie wil zeggen dat er evenveel lucht wordt afgevoerd als wordt toegevoerd. Dat zorgt voor een goed comfort en gezond binnenmilieu. Welke temperatuur het buiten ook is. U hoeft voor goede ventilatie het raam dus niet meer open te doen. Maar dat mag wel!

Warmteterugwinning betekent dat de warmte uit de lucht die afgevoerd wordt, voor meer dan 95 procent weer in de toevoerlucht wordt gebruikt. Dat betekent een aanzienlijke energiebesparing. Luchtjes e.d. krijgen geen kans, omdat de luchtstromen apart door de warmtewisselaar stromen. Die zorgt voor de overdracht van de warmte van de afgevoerde aan de toegevoerde lucht. Ventilatie met warmteterugwinning is zeer comfortabel, tocht krijgt namelijk geen kans. De lucht die toegevoerd wordt, is immers al voorverwarmd en heeft bijna dezelfde temperatuur als de lucht in de woning.

Hieronder een foto van de unit die wij in dit project geplaatst hebben:

Het warmteterugwinningstoestel na plaatsing

 

De leidingen voor de aanvoer en afvoer zijn reeds eerder geplaatst, klik hieronder om de foto's daarvan te bekijken:

Initiatiefnemers van dit project:

Kessels Installaties B.V. - De natuur levert energie, wij de systemen! Adriaens Bouwkunst Dit project is mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg