Volg het project

Op deze pagina is het mogelijk om de laatste stand van zaken met betrekking tot het project te volgen.


Stucwerk buitengevel

Het stucwerk wordt op de buitengevel aangebracht. Eerst werd een cementgebonden laag opgezet om de gevel vlak te maken. Na enkele weken drogen werd de witte eindlaag opgezet.


Installatie van de warmtepomp opstelling

De warmtepomp met boilervat en buffervat worden geplaatst.


Plaatsing WTW-Unit

De Warmteterugwinningsunit wordt geplaatst


Plaatsen betonnen wenteltrap

De betonnen wenteltrap die vrijhangt van de muur wordt geplaatst. Klik hier voor meer fotos en een filmpje van de plaatsing.


Stucwerk

Het stucwerk wordt aangebracht.


Gepleisterde cementdekvloer

Door de gehele woning wordt een betonlook gepleisterde cementdekvloer gelegd.


vloer- en wandverwarming

Er wordt vloer- en wandverwarming gelegd en aangesloten.


Kozijnen plaatsen

De kozijnen van de ramen en de deuren worden geplaatst.


Aansluiting riolering op gemeente riool

De regenwaterafvoer (HWA) en het vuilwaterafvoer (VWA) wordt aangesloten op het gemeenteriool.


Natuursteen leggen

De natuursteen voor onder de ramen, deuren en schuifpuien worden gelegd.


Dakbedekking

De dakbedekking is aangebracht.


Winterlandschap

Door het winterse weer zijn er weinig bouwactiviteiten.


Hoogste punt bereikt

Een mijlpaal: het hoogste punt van de woning is bereikt, de vlag kan geplaatst worden!


Boren bronsysteem

Het bronsysteem voor de warmtepomp wordt geboord.


Storten 2e verdiepingsvloer

Het storten van de 2e verdiepingsvloer.


Installatiewerk tweede verdieping

Het installatiewerk op de tweede verdieping bestaat uit het aanleggen van de betonkernactivering, ventilatie, riolering, hemelwaterafvoer en electra


Metselen binnenmuren verdieping

De binnenmuren worden gemetseld.


Storten 1e dekvloer

Als het leidingwerk klaar is kan de beton voor de 1e vloer gestort worden.


Installatiewerk 1e verdieping

Op de dek van de 1e verdieping worden de leidingen voor waterleiding, vloerverwarming, ventilatie, riool en elektra gelegd


Het leggen van de betonkernactivering

Meer informatie over betonkernactivering vindt u in het menu (links) onder Duurzame keuzes > Betonkernactivering


Het ijzerwerk voor de eerste verdiepingsvloer

Het ijzerwerk voor de eerste verdiepingsvloer


Plaatsen draagbalken voor 1e dekvloer

Voordat de verdiepingsvloer gelegd wordt, worden steunbalken geplaatst waar de vloer op kan rusten.


Metselen buitenmuren

De buitenmuren worden gemetseld.


Aanleggen voorzieningen electra

De dozen en sleuven worden ingefreesd voor de electraleidingen.


Metselen binnenmuren

De binnenmuren kunnen opgemetseld worden.


Stellen van de bouw

De stellatten en stelkozijnen worden geplaatst.


Storten begane grondvloer

Als alle leidingwerk gelegd is wordt de begane grondvloer gestort.


Installatiewerk begane grondvloer

In de begane grondvloer worden de leidingen voor de riolering, hemelwaterafvoer, waterleiding, elektra en mantelbuizen voor de warmtepomp en WTW-unit gelegd.


Fundering

Allereerst wordt gestart met het aansteken, uitgraven en storten van de fundering.


Bouwrijp maken

De gemeente maakt de grond bouwrijp, dit houdt in dat de riolering, infiltratie van het regenwater, de nutsvoorzieningen en de wegen aangelegd worden.

Initiatiefnemers van dit project:

Kessels Installaties B.V. - De natuur levert energie, wij de systemen! Adriaens Bouwkunst Dit project is mede gesubsidieerd door de Provincie Limburg